Kerkbestuur

Het clusterbestuur MKBE (Maasbree, Baarlo, Kessel en Kessel-Eik), onder voorzitterschap van deken Wilson Varela, bestaat uit vertegenwoordigers van alle vier de parochies met een onafhankelijke penningmeester. Dit bestuur beslist over alle belangrijke zaken van de vier deelnemende parochies. De lopende zaken in de verschillende parochies gaan normaal verder dankzij de inzet van vele vrijwilligers en oud-kerkbestuursleden.

Het clusterbestuur wordt vanuit de parochie Maasbree vertegenwoordigd door: