Kerk

In een oorkonde, gedateerd 9 oktober 1240, geschreven op perkament, bewaard in het archief te Maastricht, doet Theoderik, heer van Altena, vele schenkingen aan een klooster in het Leudal te Nunhem.

Uit Bree, waar hij aanzienlijk grondbezit had, gaf Theoderik aan het klooster o.a. "zijn eigen recht, om voor de kerk te Bree een nieuwe pastoor voor te dragen als deze plaats vacant was". Uit deze schenking mag men veilig concluderen dat Bree in 1240 reeds een kerk bezat.

In het torentje, midden boven de kerk, hangt een klok die door meester Arnoud uit Grave in juli 1399 gegoten is en als omschrift draagt: "Ik heet Aldegundis en ben gemaakt door meester Arnoud van Grave in het jaar onzes Heren MCCCXCIX in de maand juli". De klok heeft een doorsnede van 81 cm. Dit is het oudste stukje uit onze kerk.

In de doop-/Mariakapel bevindt zich een oude doopvont uit het jaar 1450. 

In de kerk hangt een groot houten kruisbeeld (een zogenaamd St. Antoniuskruis), gedateerd rond 1600.

Hoe onze kerk er in haar eerste tijd heeft uitgezien is niet bekend. Wel bekend is, dat bij een brand in het begin van de 18de eeuw de kerk grotendeels wordt verwoest en daarna weer wordt herbouwd.

In de jaren 1866-1872 en 1920-1921 vinden ingrijpende verbouwingen plaats, waarbij de kerk wordt verbreed en vergroot. Door oorlogsgeweld (november 1944) worden de toren en een gedeelte van de kerk verwoest.

 

In de jaren 1949-1950 en 1955-1957 worden dan middenschip en toren hersteld in hun huidige vorm, waarbij de oude "Breese stomp" wordt vervangen door de huidige ranke, nieuwe toren, met een hoge naar de hemel verwijzende spits. In de periode 1982-1986 ondergaat de kerk van de buitenkant een algehele restauratie. Het dak, de toren en de glas-in-loodramen worden gerestaureerd. In 1987 volgt de renovatie van de binnenkant van de kerk, waarbij het interieur opnieuw wordt geschilderd, het oksaal uitgebreid, het hoofdaltaar naar voren gebracht en het priesterkoor wordt verhoogd.

In 2001 volgt weer een restauratie. Op de torenspits komt een vlag met "Werk aan de Kerk". Heel het binnengedeelte van de kerk wordt met hulp van veel vrijwilligers gerenoveerd. 

 

Het zangkoor krijgt een nieuwe plaats met nieuwe stoelen en een nieuw elektronisch orgel. 

Op zondag 23 december 2001 konden we, met onze bisschop Mgr. Wiertz, de fanfare en de koren en met vele mensen een nieuw aangeklede kerk in gebruik nemen.