In verband met de wet op de privacy mogen ziekenhuizen geen namen van opgenomen parochianen doorgeven aan een parochie. Als een parochiaan verblijft in een ziekenhuis en bezoek namens de parochie op prijs stelt, verzoeken wij de familie dit aan de pastorie door te geven.

Ook bij langdurige ziekte van een parochiaan, zouden wij het fijn vinden als de familie aan de pastorie laat weten dat bezoek namens de parochie op prijs gesteld wordt.