In verband met de wet op de privacy mogen ziekenhuizen geen namen van opgenomen parochianen doorgeven aan een parochie. Als een parochiaan verblijft in een ziekenhuis en bezoek namens de parochie op prijs stelt, verzoeken wij de familie dit door te geven.

Ook bij langdurige ziekte van een parochiaan, zouden wij het fijn vinden als de familie laat weten dat bezoek namens de parochie op prijs gesteld wordt.

Voor pastorale zorg kunt u terecht bij:
pastoor-deken Wilson Varela, 077-3981416
of
kapelaan Hans te Boekhorst, 077-4651219