HET REKENINGNUMMER VOOR DE GRAFRECHTEN IS 

NL58 RABO 0131 0019 73

De tarieven voor grafrechten, inclusief graf maken, bedragen per 1 januari 2024: 

 Graf delven20 jaar rechten*)10 jaar verlengen**)
Enkel graf € 570 €  550  € 385
Dubbeldiep enkel graf € 570 €  625 € 420
Dubbelbreed graf € 570 €  930 € 590
Dubbelbreed en dubbeldiep € 570 €1075 € 635
Bijbegraven € 570 - -
Kindergraf € 395 €  240 € 160

*) incl. opruimingskosten van het graf na afloop van de rechtentermijn.
**) incl. opruimingskosten van het graf na afloop van de verlenging. Deze kosten zijn eenmalig. Indien de ruimingskosten reeds zijn betaald bij het delven van het graf, wordt € 170 in mindering gebracht op de verlengingskosten (voor kindergraf € 55).

Na de begrafenis wordt door de kerk een houten kruis met de naam van de overledene op het graf geplaatst. Dit kruis blijft staan totdat de grafsteen is geplaatst. Deze kruisen vragen regelmatig onderhoud en vaker zelfs vervanging. Per graf vragen we voor het in bruikleen ontvangen kruis een bijdrage van € 20.

Ingeval er voor een bestaand graf nog geen bijdrage is voldaan voor het ruimen van een graf, worden de ruimingskosten (€ 170) in rekening gebracht op het moment dat een bijbegraving plaatsvindt of ingeval de nabestaanden geen verlenging van de grafrechten meer wensen en men het ruimen niet zelf kan/wil verzorgen (voor kindergraf € 55 ruimingskosten).

Grafonderhoud:
Er bestaat een mogelijkheid om een graf te laten onderhouden tegen een vergoeding van € 100 per jaar. Tevens worden er dan met Allerheiligen bloemen op het graf geplaatst.

Urnengraven of asverstrooiing:
De mogelijkheid bestaat om voor de urn een urnengraf te huren. Het urnengraf wordt gesloten met een afdekplaat. Deze plaat is via de kerkhofadministratie te verkrijgen. De belettering van deze afdekplaat dient door de familie zelf via de steenhouwer geregeld te worden. Ook bestaat de mogelijkheid om een urn bij te zetten in een bestaand gedolven graf, mits dit graf niet volledig bezet is.

Urnengraf (1e overledene), incl. grafrechten 20 jaar € 590
Bijzetting 2e urn in bestaand urnengraf € 175
As verstrooien rond monument met vermelding van naam op koperen gedenkplaquette. Het graveren dient door de familie zelf geregeld te worden. € 110
Urn bijzetten in een bestaand graf € 205
Verlenging rechten urnengraf met 10 jaar € 260
Ruimen urnengraf €  75
  • De grafrechten worden verleend voor een periode van 20 jaar en kunnen telkens met 10 jaar verlengd worden.
  • De rechthebbende op een graf mag aan de daarbij geplaatste grafsteen de nodige herstellingen doen of de grafsteen doen wegnemen, indien de door of vanwege het bestuur gegeven voorschriften stipt worden opgevolgd.
  • Bij graven tot en met 31 december 2007 uitgegeven geldt dat het verwijderen van een grafsteen en/of grafbeplanting bij het verstrijken van de termijn op eigen kosten van de rechthebbende dient plaats te vinden of vanwege het kerkbestuur tegen betaling van € 170. Vóór het verstrijken van bovenbedoelde termijn ontvangt de rechthebbende namens het bestuur hiervan een kennisgeving.
  • Bij graven uitgegeven vanaf januari 2008 wordt een tarief berekend inclusief de verwijderingskosten van een grafteken en/of grafbeplanting en zullen het grafteken en/of grafbeplanting na het verstrijken van de overeengekomen grafrecht termijn verwijderd worden vanwege het kerkbestuur.
  • Het plaatsen van een urn bij een bestaand (niet volledig bezet) graf dient - na overleg - door medewerkers van het kerkhof plaats te vinden.
  • Het verstrooien van as op de bij het monument daarvoor bestemde ruimte, dient in overleg met het bestuur plaats te vinden.
  • Bij dit monument mogen géén vaste planten en/of kunstbloemen geplaatst worden. Slechts een (los) bloemboeket of kerststuk is toegestaan.

Namens het kerkbestuur:

Mevr. Marlies Steijvers, 077-4653119  

Mevr. Toos Leijsten, 06-52535196

Namens de kerkhofadministratie:

Dhr. en Mevr. Giesen-Verstappen, 077-4652450  

Dhr. Dre Verlinden, 077-4650486