Communie

I.v.m. de coronacrisis gaat de communie op 17 mei niet door. Op een nader te bepalen datum zullen de kinderen van groep 4 van basisscholen De Violier en De School voor het eerst de H. Communie ontvangen. Ook kinderen die elders op school zitten, kunnen zich uiteraard aanmelden. U kunt contact opnemen met de kapelaan.
Aan de communieviering gaat een aantal maanden van voorbereiding vooraf. De kinderen stellen zich voor aan de parochie in een kennismakingsviering. Aan de hand van een communieklapper maken ze kennis met het geloof. Daarnaast komen er ook praktische zaken aan bod, zoals: hoe ziet de kerk er van binnen uit, hoe wordt brood gebakken en hoe wordt een kindje gedoopt. Als afsluiting vindt er een dankviering plaats.


Vormsel

Op het belangrijke moment van overgang van de basisschool naar de middelbare school, van kind naar puber, is er in de kerk het Sacrament van het Vormsel. Vrijdag 24 januari 2020 hebben de meisjes en jongens van groep 8 van basisschool De Violier en De School het Sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen.