Communie

Op 26 mei 2024 zullen de kinderen van groep 4 van basisscholen De Violier en De School voor het eerst de H. Communie ontvangen. 

Aan de communieviering gaat een aantal maanden van voorbereiding vooraf. De kinderen stellen zich voor aan de parochie in een kennismakingsviering. Aan de hand van een communieklapper maken ze kennis met het geloof. Daarnaast komen er ook praktische zaken aan bod, zoals: hoe ziet de kerk er van binnen uit, hoe wordt brood gebakken en hoe wordt een kindje gedoopt. Als afsluiting vindt er een dankviering plaats.


Vormsel

Op het belangrijke moment van overgang van de basisschool naar de middelbare school, van kind naar puber, is er in de kerk het Sacrament van het Vormsel. Op zondag 21 januari 2024 hebben de kinderen van groep 8 uit Maasbree het Sacrament van het Vormsel ontvangen. De datum voor 2025/2026 is nog niet bekend.