Kerkdiensten

Zondag 25 maart

H. Mis: 11.00 uur - Viering van Palmzondag.
Tijdens de eucharistieviering worden de palmtakken gezegend en wordt een gedeelte van het lijdensverhaal gelezen
Lectoren: Mevr. Riky Jans – Dhr. Jacques Bouten
Zang: Dameskoor

Intenties:
Jaardienst pastoor Frans Lenders, Christien Lenders, overleden ouders Lenders-Bartels en Harrie Lenders.
Tina Gielen (verjaardag), overleden ouders, Narda en Sraar.
Wiel Kempen en overleden familie.
Jaardienst Jo Hermans.
Voor de intenties van de Mariakapel op het kerkhof.

Diensten Goede Week
29 maart – 18.00 uur Viering Witte donderdag
30 maart Goede Vrijdag – 15.00 uur: Kruisweg
31 maart Paaszaterdag: 21.00 uur: Paaswake
1 april Hoogfeest van Pasen: 11.00 uur: Hoogmis
2 april – 2e Paasdag – geen H. mis

H. Communie b.g.v. Pasen
Donderdag 29 maart wordt vanaf 9.00 uur de H. Communie gebracht bij degenen die een verzoek hebben doorgegeven aan de pastorie – telefoon 077 4771275.

Goede Vrijdag – 30 maart – geldt als vasten- en onthoudingsdag.

Kerkdiensten

Zondag 18 maart

H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Dhr. Harrie Jans – Mevr. Marianne Verhappen
Zang: Herenkoor (Krontjong-liederen met begeleiding van accordeon)

Intenties:
Nel Vercoulen en overleden ouders Hubertus Vercoulen en Wilhelmus van Lier.
Johannes Boots en Elisabeth Boots-Wijnen en overleden kinderen en familie.
Jaardienst Riek Peeters-Nijssen.
Zeswekendienst Koos Verbeek.
Overleden Indië-gangers: Piet Peeters, Antoon Brants, Toon Cox, Wiel Cox, Jac Draeken, Piet Grubben, Ton Grubben, Wiel Hendriks, Jac Hermans, Jac Hermans (Schoorveld), Theo Janssen, Wiel Jacobs, Frans Manders, Harrie Martens, Jeu Peeters, Chris Smits, Lei Tielen, Wiel Vaessen, Jo Wijnands, Wiel Wijnen, Harrie van de Beuken, Toon van Gaal, Wiet Vaessen, Handrie Geurts, Pauw Vaessen, Huub Peeters, Pierre Hermans (Sevenumsedijk), Thei Leyssen, Sjeng Coopmans, Piet Grubben (Tongerlo), Jan Peeters (Lange Hei), Frits Kurvers, Jèr Nooijen, Harrie Boots, Maan Hermans, Hans Vaessen, Toon Jacobs, Jan Vaessen, Jeu van Diepe, Frans Haenen, Herman Nijssen, Eugène Hendriks.