Kerkdiensten

Zondag 2 juni

11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten – Mevr. Elly Gooren

Intenties:
Petronelle Vaessen.
Maria Peeters en overleden familie Peeters-Hermans-Haenen.
Lucia Stienen (verjaardag) en overleden familie.
Jaardienst Gerhard Boerland en Jo Boerland-Martens.
Overleden ouders Willems-Janssen en overleden familie
en jaardienst Wim Weijs, Mia Weijs-Willems en overleden ouders Weijs-Leyssen.
Zeswekendienst Piet Boots.

Vrijdag 7 juni – Eerste vrijdag van de maand
Vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie gebracht bij zieken en ouderen.

Mededelingen

Gedoopt is
Luca Kater, 23 mei

Pinksteractie Nederlandse Missionarissen
De WNM vraagt onze aandacht en financiële steun
voor alle missionarissen en missionair werkers
die zich wereldwijd belangeloos inzetten voor anderen.
Door onze bijdrage aan de kerkdeurcollecte op 1e Pinksterdag - zondag 9 juni -
kunnen wij hen een steun in de rug geven
en wat praktische zorgen bij hen wegnemen.

Maandag 10 juni – Tweede Pinksterdag – Geen H. Mis.

Kerkdiensten

Zondag 26 mei

10.30 uur: Eucharistieviering waarin de kinderen van groep 4 van de basisscholen de Eerste H. Communie ontvangen.
Assistentie: Mevr. Els Hanrats – Mevr. Marianne Verhappen

Woensdag 29 mei

19.00 uur: H. Mis bij gelegenheid van de meimaand bij Kapel ‘t Rooth.
Zang Dameskoor.
Intenties:
Overleden ouders Driessen-Daemen, Lei en Lies, Mia en Jeu en zoon Frans en schoonzoon Jan.
Marjo Braun.
Overleden ouders Gerard Smets en Dorothea Hanssen en overleden kinderen.
Overleden ouders Wiel en Beth van der Sterren-Wijnen,
dochter Door Kuijers-van der Sterren,
schoondochters Nel van der Sterren-Beckers en Door van der Sterren-Smolders
en kleinzoon Wiljo van der Sterren.
Louis Vrenken, An Vrenken-Wijnen, schoonzoon Jeu en Dick.
Overleden ouders Zeelen-Bosch en kinderen;
overleden ouders Linssen-van Deurzen, kinderen en kleinkind.
Lei Daemen (Venlose weg) verjaardag.
Jan Hanrats en familie Hanraets.
Ed van der Sterren.
Jeu en Bet Zeelen-Daemen, zoon Lei en dochter Miep.
Voor alle overleden leden van buurtvereniging Veldsehuizen.
Voor de overledenen van buurt ‘t Rooth.

Donderdag 30 mei – Feest van ‘s Heren Hemelvaart

11.00 uur: Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers – Dhr. Jacques Bouten

Mededelingen

Viering Eerste H. Communie
In de eucharistieviering van zondag 26 mei om 10.30 uur zullen de kinderen van groep 4 van de basisschool de Eerste H. Communie ontvangen. In het middenschip van de kerk zijn plaatsen gereserveerd voor de ouders en gezinsleden van de communicanten.

Kerkdiensten

Zondag 19 mei

11.00 uur: Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Jeanne Senden – Mevr. Els Hanrats
Intenties:
Agnes en Baer Smets.
Jaardienst Wim Smeets.
Jaardienst Anja Rooyakkers.

Mededelingen

Overleden
Sjraar Theeuwen, Wilhelminalaan 28, 88 jaar

Vastenactie
De collecte voor de vastenactie heeft € 1.120,60 opgebracht bij de rondgang voor de Goede Doelen
en € 206,75 in de collectebus in de kerk.
Heel hartelijk dank.

Viering Eerste H. Communie
In de eucharistieviering van zondag 26 mei om 10.30 uur zullen de kinderen van
groep 4 van de basisschool de Eerste H. Communie ontvangen.
In het middenschip van de kerk zijn plaatsen gereserveerd voor de ouders
en gezinsleden van de communicanten.