Kerkdiensten:

Zondag 28 juli

11.00 uur: Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers – Mevr. Els Hanrats

Intenties:
Jaardienst Jan Grubben en Nelly Grubben- Verheijen.
Jaardienst Hein Maessen
Voor de intenties van de Mariakapel op het kerkhof.

Mededelingen

Overleden:
Mart Fonteijn , Goriusstraat 13, 79 jaar

Vrijdag 2 augustus, 1e vrijdag van de maand,
vanaf 09.00u wordt de H. Communie gebracht bij zieken en ouderen.

Kerkdiensten:

Zondag 21 juli

11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten – Mevr. Marianne Verhappen

Intenties:
Overleden ouders Tinus Hendrix en Mina Hendrix-Hermans en kinderen.
Jaardienst overleden. ouders Piet Verstegen en Maria Lenders en overleden familie.
Gerd Duijf-Wijnen (verjaardag).
Mariet Swinkels-van Heugten
Jac Smeets (verjaardag).
Zeswekendenst Hay Engels.
Zeswekendienst Truus Peeters-Timmermans en Piet Peeters (Spilstraat).

Mededelingen

Overleden
Leen Smeets-Senssen, Rooth 30 A, 75 jaar
Mary Grubben-Akkermans, Wautersweg 3, 88 jaar

Kerkdiensten

Zondag 14 juli

11.00 uur: Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten – Mevr. Elly Gooren

Intenties:
Sraar Gielen (verjaardag), overleden ouders, Tina en Narda.
Mina Simons en Maria Simons.
Jaardienst Anna Verheijen en Louisa Verheijen.
Jaardienst Jos Konings en zoon Rob.