Kerkdiensten

Zondag 24 november

Feest van Christus Koning – Viering 75 jaar bevrijding Maasbree
11.00 uur:
Eucharistieviering verzorgd door het Herenkoor b.g.v. Céciliafeest.
Tijdens deze viering ontvangen de heren Jac Peeters en Frans Steeghs
een onderscheiding van de St. Gregoriusvereniging bij gelegenheid van en
als dank voor hun 40- en 25-jarig koorlidmaatschap.

Lectoren: Mevr. Els Hanrats – Mevr. Jeanne Senden

Intenties:
Jaardienst Ton Peeters en overleden familie.
Jaardienst Frans Muysers en Mia Muysers-Niessen.
Anna Verheijen (verjaardag) en Louisa Verheijen.
Nel Duijf-Aerts.
Piet Boots (verjaardag).
Zeswekendienst Ton Vaessen.
Voor de overleden leden van het Herenkoor.
Uit dankbaarheid voor 75 jaar bevrijding.

Kerkdiensten

Zondag 17 november

H. Mis: 11.00 uur - Eucharistieviering verzorgd door het Maasbrees Mannenkoor, Fanfare Sint Aldegondis, Drumband Maasbree en Schutterij Sint Martinus b.g.v. Céciliafeest
Lectoren: Mevr. Elly Gooren – Mevr. Marlies Steijvers

Intenties:
Jéér Kempen (verjaardag) en overleden familie.
Jaardienst Riek Boots-Munsters.
Overleden ouders Harrie Peeters en Annie Peeters-Smets.
Harrie Boots (verjaardag) en overleden familie.
Zeswekendienst Lucie Hermans-Linssen.
Overleden leden van het Maasbrees Mannenkoor, Fanfare Sint Aldegondis, Drumband Maasbree en Schutterij Sint Martinus.

Mededelingen

Kerkbijdrage
Het jaar 2019 loopt langzaam ten einde. Veel mensen zijn gewend pas op het einde van het jaar hun ‘kerk-bijdrage’ over te maken. Wanneer u dit jaar nog niet hebt bijgedragen, hopen we dat u het alsnog wilt doen. Om echt ‘kerk’ te kunnen zijn, moet die kerk ook de nodige financiële ruimte krijgen en heeft die kerk daarbij ook uw bijdrage nodig! Verwacht mag worden dat ieder die, hoe en wanneer dan ook, van de kerk diensten verwacht, ook daadwerkelijk aan het functioneren van de kerk bijdraagt. Het banknummer is NL23RABO 0131005707 t.n.v. Kerkbestuur, Kerkbijdrage, Maasbree. Wij danken u hartelijk.

Kerkdiensten

Zondag 10 november

11.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door het Dameskoor b.g.v. Céciliafeest.
Tijdens deze viering ontvangt mevrouw Riet Hermans een onderscheiding van de St. Gregoriusvereniging bij gelegenheid van en als dank voor haar 25 jarig koorlidmaatschap.

Lectoren: Mevr. Toos Leijsten – Mevr. Jeanne Senden

Intenties:
Toos Hillen-van Wylick en Sef Hillen.
Voor de overleden leden van het Dameskoor.

Mededelingen

Overleden
Jan Peeters, Piet Petersstraat 4, 87 jaar

Wereldmissiedag
De kerkdeurcollecte op Wereldmissiedag, zondag 20 oktober, heeft € 78,30 opgebracht.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kerkbijdrage
Het jaar 2019 loopt langzaam ten einde. Veel mensen zijn gewend pas op het einde van het jaar hun ‘kerk-bijdrage’ over te maken. Wanneer u dit jaar nog niet hebt bijgedragen, hopen we dat u het alsnog wilt doen. Om echt ‘kerk’ te kunnen zijn, moet die kerk ook de nodige financiële ruimte krijgen en heeft die kerk daarbij ook uw bijdrage nodig! Verwacht mag worden dat ieder die, hoe en wanneer dan ook, van de kerk diensten verwacht, ook daadwerkelijk aan het functioneren van de kerk bijdraagt. Het banknummer is NL23RABO 0131005707 t.n.v. Kerkbestuur, Kerkbijdrage, Maasbree. Wij danken u hartelijk.