Kerkdiensten

Zondag 8 maart – 1e Zondag van de vasten

H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten – Mevr. Marianne Verhappen

Intenties:
Jaardienst Petronella van Dijck-Sijbers, Martinus Hubertus van Dijck
en overleden familie.

Mededelingen

Overleden
Francien Peeters-Kerkhof, Dorpstraat 7, 78 jaar.

Gedoopt is zondag 1 maart
Wesley Steegh

Gedoopt wordt zondag 8 maart
Bo Custers

Kerkdiensten

Zondag 1 maart

H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Els Hanrats – Mevr. Marlies Steijvers

Intenties:
Petronella Vaessen.
Maria Peeters en overleden familie Peeters-Hermans-Haenen.
Sjeng Cox, Frida Cox-Kessels, zoon Pieter, dochter Thea en kleinzoon Rob.
Jaardienst Toën Haenen en overleden familie.
Jaardienst Jeanne Trepels-Peters en overleden familie.

Vrijdag 6 maart – Eerste vrijdag van de maand

Vanaf 09.00 uur wordt de H. Communie gebracht bij zieken en ouderen.

Mededeling

Eerste zondag van de maand

Na de H. mis van zondag 1 maart is er gelegenheid om samen gezellig bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.
U bent van harte welkom in de Doopkapel.

Kerkdiensten

Zondag 23 februari - Carnaval

H. Mis: 10.00 uur - Muziek: Hofkapel
Assistentie: Dhr. Jacques Bouten – Mevr. Toos Leijsten

Intenties:
Jaardienst Truu en Handrie Hendrix-Lichteveld.
Sjeng Vaessen, overleden ouders en Toon en Maria Vaessen.
Jaardienst Maria Engels-Peeters, Harie Engels en Sjeng Janssen.
Jaardienst Jan Boots.
Overleden leden van carnavalsvereniging “D’n Hab”.

Woensdag 26 februari

19.30 uur: Viering van Aswoensdag – Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Elly Gooren – Mevr. Jeanne Senden

Mededelingen

Carnaval
Zondag 23 februari wordt de Eucharistieviering verzorgd door carnavalsvereniging D’n Hab met muziek van de Hofkapel.
De viering begint om 10.00 uur.

Vasten
Woensdag 26 februari begint de vastentijd. Een goede oude gewoonte is deze vastentijd te beginnen met een Eucharistieviering waarin het Askruisje wordt ontvangen. Aswoensdag is van oudsher vasten- en onthoudingsdag.