Kerkdiensten

Zondag 26 januari

H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten – Dhr. Jacques Bouten

Intenties:
Overleden ouders Wiel Lintjens en Mina Lintjens-Jacobs (verjaardag)
en kleinzoon Wilco.
Zeswekendienst Mart Reijnders, echtgenote Leen Reijnders-Grubben
en zoon Peter.
Voor de intenties van de Mariakapel op het kerkhof.

Mededelingen

Actie Kerkbalans 2020
‘Geef voor je kerk’ – een naar wij hopen lezenswaardig schrijven dat een beeld wil geven van het vitale leven van onze plaatselijke kerk. In de huis-aan-huis-brief en bijbehorende parochiegids van het kerkbestuur kunt u lezen hoe onze kerk financieel reilt en zeilt en vragen wij uw aandacht voor een bijdrage aan onze kerkgemeenschap.

Kerkdiensten

Zondag 19 januari

H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers – Mevr. Jeanne Senden

Intenties:
Graad Colbers (verjaardag).
Jaardienst Frans Maessen en overleden kinderen Hay, Ger en Maria.
Jaardienst Trees Walraven-Vaessen.

Vrijdag 24 januari

19.00 uur: Eucharistieviering waarin de leerlingen van groep 8 van de basisscholen het sacrament van het H. Vormsel zullen ontvangen.
Mgr. Maessen zal in deze viering voorgaan.
Zang Dameskoor
Assistentie: Mevr. Marianne Verhappen – Mevr. Elly Gooren

Mededelingen

Vormselviering
In de Eucharistieviering van vrijdag 24 januari om 19.00 uur ontvangen de leerlingen van groep 8 het Sacrament van het H. Vormsel.
Mgr. Maessen zal in deze viering voorgaan. In het middenschip van de kerk zijn een aantal plaatsen gereserveerd voor de ouders en de vormelingen.

Correctie aanvang viering Eerste H. Communie zondag 17 mei
Zondag 17 mei zullen de kinderen van groep 4 van de basisscholen voor het eerst de H. Communie ontvangen. Deze viering is om 11.00 uur.

Actie Kerkbalans 2020
‘Geef voor je kerk’ – een naar wij hopen lezenswaardig schrijven dat een beeld wil geven van het vitale leven van onze plaatselijke kerk. In de huis-aan-huis-brief en bijbehorende parochiegids van het kerkbestuur kunt u lezen hoe onze kerk financieel reilt en zeilt en vragen wij uw aandacht voor een bijdrage aan onze kerkgemeenschap.

Kerkdiensten

Zondag 12 januari

H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Elly Gooren – Mevr. Marianne Verhappen

Intenties:
Overleden ouders Gerardus van der Sterren en Klara Fischer
en Piet en Ed van der Sterren.
Gon Scholtz-Peeters en Gerard Scholtz.
Jaardienst Ben van Gaal en echtgenote Toos van Gaal-Vaessen.
Hein Maessen (verjaardag).
Jaardienst Sraar Engels.
Zeswekendienst Toon Wijnen.

Mededelingen

Overleden
Sjraar Peeters, Dorpstraat 82, 77 jaar