Kerkdiensten

Zondag 29 mei

H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Intenties:
Overleden ouders Willems-Janssen en overleden familie;
Jaardienst Wim Weijs, Mia Weijs-Willems en overleden ouders Weijs-Leyssen.
Jaardienst Anja Rooyakkers.
Jan en Doky Peeters.
Jaardienst en verjaardag Hay Engels (Dubbroek).

Mededelingen

Zondag 5 juni - Eerste zondag van de maand
Na de H. mis van 11.00 uur is er gelegenheid om samen met kapelaan
gezellig bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.
U bent van harte welkom.

Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochiekerk is dagelijks geopend voor het opsteken van een kaarsje, een gebed of een moment van bezinning. De H. Aldegundis is beschermheilige tegen ernstige ziekten en voor troost en hoop.

Kerkdiensten

Zondag 22 mei - 11.00 uur

Eucharistieviering waarin de kinderen van groep 4 van basisscholen De Violier en De School de Eerste H. Communie ontvangen.

Woensdag 25 mei

19.00 uur: Eucharistieviering b.g.v. de meimaand bij kapel ’t Rooth
Intenties:
Louis Vrenken, An Vrenken-Wijnen, schoonzoon Jeu van den Beuken,
zoon Frans Vrenken en diens schoonzoon Dick Weebers.
Leen Smeets-Senssen.
Overleden ouders Driessen-Daemen,
Lei en Lies, Mia en Jeu, schoonzonen Jan en Crit en zoon Frans.
Huub Braun en dochter Marjo.
Overleden ouders Wiel en Beth van der Sterren-Wijnen,
dochter Door Kuijpers-van der Sterren,
schoondochters Nel van der Sterren-Beckers
en Door van der Sterren-Smolders en kleinzoon Wiljo van der Sterren.
Jeu en Beth Zeelen-Daemen en Lei, Lien, Miep, Hay en Coen.
John Hanrats, Jan Hanrats en familie Hanrats.
Overleden familie Linssen-van Deurzen en overleden familie Zeelen-Bosch.
Overledenen van buurt ’t Rooth.

Donderdag 26 mei – Feest van ’s Heren Hemelvaart

H. Mis: 11.00 uur
Lector:
Mevr. Marianne Verhappen
Intenties:
H. Mis voor de intenties van de Aldegundiskapel en de Mariakapel op het kerkhof.

Mededelingen

Kapeldiensten in de maand mei
Dinsdag 24 mei – 14.00 uur – Kapel Genooi met de Zonnebloem
Woensdag 25 mei – 19.00 uur – Kapel ’t Rooth
De zang wordt verzorgd door het Dameskoor.

Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochiekerk is dagelijks geopend voor het opsteken van een kaarsje, een gebed of een moment van bezinning. De H. Aldegundis is beschermheilige tegen ernstige ziekten en voor troost en hoop.