Kerkdiensten

Zondag 24 december – Kerstmis

19.30 uur: Gezinsmis
Lectoren: Mevr. Riky Jans – Mevr. Maria Nabben

Intenties:
Ed van der Sterren en Toon Bouten.
Miranda Berben-Jans.

21.00 uur: Nachtmis
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten – Mevr. Marlies Steijvers
Zang: Dames- en Herenkoor

Intenties:
Jaardienst Ton Peeters en overleden familie.
Jaardienst Nelly van de Koolwijk.
Overleden ouders Lei Peeters en Nel Peeters-Vaessen,
overleden ooms Drees Vaessen en Sef Vaessen
en overleden grootouders Mien Vaessen-Haenen en Jentje Vaessen.

Maandag 25 december – Hoogfeest van Kerstmis

H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mer. Stien Bruijnen – Mevr. Toos Leijsten
Zang: Maasbrees Mannenkoor

Intenties:
Jan Grubben en Nelly Grubben-Verheijen.
Harry Gielen.
Jaardienst Sraar Gielen, overleden ouders, Tina en Narda.
Maria Vaessen, overleden ouders en Toon en Sjeng Vaessen.
Jaardienst Frans Wijnhoven en Tilla Wijnhoven-Grubben.
Jaardienst Geert Grubben.
Jaardienst Christien Lenders, Frans Lenders, Harrie Lenders
en overleden ouders Lenders-Bartels.
Jaardienst Louis Lenssen en overleden ouders Haenen-Baeten.
Leo Winthaegen.

Dinsdag 26 december – Geen H. Mis.

Zondag 31 december

11.00 uur: Oudejaarsviering
Lectoren: Mevr. Els Hanrats – Mevr. Elly Gooren
Zang: Dameskoor

Intenties:
In deze viering gedenken we allen die in het afgelopen jaar 2017 zijn overleden:
Trees Walraven-Vaessen – Dil Verhagen-Burgers – Jan Boots – Toon Hovens – Toën van der Sterren – Fien Wijnen-Peeters – Toon van den Kerkhof – Gerd Duijf-Wijnen – Mart Geurts – Truus Janssen-Daniëls – Ed van der Sterren – Jér Thijssen – Jos Konings – Ton Claassens - To van den Ekker – Leentje Joppen-Lemmen – Nel Timmermans-Hendrikx – Annie Peeters-Smets – Sraar Nijssen - Door Smits-Kurvers – Wien Wijnen – Mia Zwinkels-van Zutphen.

Mededeling

Overleden
Mia Zwinkels-van Zutphen, 88 jaar

Kerstcollecte
Op Kerstavond en Eerste Kerstdag wordt na alle H. Missen door de leden van het missiecomité
de jaarlijkse collecte gehouden voor de missie rondom onze eigen missionarissen.

Bezoek kerststal
Op Eerste en Tweede Kerstdag is de kerk open tot 17.00 uur.

Kerkdiensten

Zondag 17 december

H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Els Hanrats – Mevr. Maria Nabben
Zang: Dameskoor

Intenties:
Jaardienst They Smeds.
Voor de intenties van de Mariakapel op het kerkhof.

Donderdag 21december

14.00 uur: Advent-/Kerstviering bij Niëns
bedoeld voor de mensen van de Zonnebloem, het Huiskamerproject en bewoners van In den Clockenslagh.

Mededelingen

Gedoopt is zondag 3 december
12.00 uur: Dominika Oleksy

Eucharistievieringen rond Kerstmis
Zondag 24 december – 19.30 uur: Gezinsmis
Zondag 24 december – 21.00 uur: Nachtmis
Maandag 25 december – 11.00 uur: Hoogmis
Dinsdag 26 december – Geen H. Mis
Zondag 31 december – 11.00 uur: Oudejaarsviering
Maandag 1 januari 2018 – Geen H. Mis.

Kerkbijdrage
Het Jaar 2017 loopt langzaam ten einde.
Veel mensen zijn gewend pas op het einde van het jaar hun 'kerk-bijdrage' over te maken.
Het banknummer is NL23RABO 0131005707 o.v.v. Kerkbijdrage 2017 Maasbree.
Wij danken u hartelijk.