Kerkdiensten

Zondag 27 januari

H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten – Mevr. Marianne Verhappen

Intenties:
Overleden ouders Wiel Lintjens en Mina Lintjens-Jacobs (verjaardag) en kleinzoon Wilco.
Nelly Hesen-van Osch en overleden familie.
Voor de intenties van de Mariakapel op het kerkhof.

Mededelingen

Overleden
Ben van Gaal, Mgr. Nolensplein 2, 95 jaar.

Kerkbalans 2019
‘Een kerk is van blijvende waarde’ – een naar wij hopen lezenswaardig schrijven dat een beeld wil geven van het vitale leven van onze plaatselijke kerk. In de huis-aan-huis-brief en bijbehorende parochiegids van het kerkbestuur kunt u lezen hoe onze kerk financieel reilt en zeilt en vragen wij uw aandacht voor een bijdrage aan onze kerkgemeenschap.

Kerkdiensten

Zondag 20 januari

H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers – Mevr. Jeanne Senden
Intenties:
Graad Colbers (verjaardag).
Jaardienst Frans Maessen, dochter Maria Maessen
en zonen Hay en Ger Maessen.
Jaardienst Trees Walraven-Vaessen.