Verslag inloopsessie Toekomst Kerkgebouw

Op 30 mei bezochten ongeveer 100 inwoners van Maasbree de inloop-sessie in onze kerk. De bijeenkomst werd door de parochie georganiseerd in samenwerking met Adviesbureau Stadsbouwers en het Dorpsoverleg. We kijken terug op een geslaagde avond met veel positieve en waardevolle inbreng vanuit de dorpsgemeenschap. Op de website van Heerlyck Bree leest u een uitgebreid verslag. In de tweede helft van 2024 volgt nadere informatie over het vervolgtraject. 


Eerste H. Communie 2024

Op zondag 26 mei deden 12 jongens en meisje in onze parochiekerk hun Eerste H.Communie. Alle communicantjes van harte gefeliciteerd! Fotograaf: Joy Fotografie, Joy van der Koelen.

Communicanten 2024


Uitnodiging inloop-sessie donderdag 30 mei toekomst kerkgebouw

Via de diverse digitale kanalen is afgelopen week bekend gemaakt dat de inloopsessie over de toekomst van onze kerk zal plaatsvinden van 19.00 uur tot 21.00 uur in ons kerkgebouw aan de Dorpstraat te Maasbree. Bureau Stadsbouwers gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden van het gebouw en welke nevenfuncties van het kerkgebouw bijdragen aan de leefbaarheid van Maasbree. Op de website van Heerlyck Bree is uitgebreidere informatie beschikbaar. Komt u ook langs? Graag even aanmelden door een email te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U bent van harte welkom! 

Poster inloopsessie


Onderzoek Toekomst Kerk

Zoals in veel parochies en dorpen om ons heen, zien we het aantal kerkbezoekers langzaam afnemen en moeten we ons realiseren dat we voor de toekomst en het behoud van onze kerk uit moeten kijken naar andere mogelijkheden om dit prachtige gebouw te behouden. Hoe kunnen we, met behoud van de eerste en belangrijkste functie van de kerk als liturgische ruimte, andere functies toevoegen die inkomsten genereren om dit gebouw voor de parochiegemeenschap langer te kunnen behouden, en wat zijn de mogelijkheden van dit gebouw.

Eind vorig jaar heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met het Dorpsoverleg Maasbree, mede ook in het kader van de leefbaarheid en ontwikkelingen in de kern van Maasbree. In vervolg hierop hebben we kennis gemaakt met het Adviesbureau Stadsbouwers, die veel ervaring hebben met ontwikkelingen en herbestemming van religieus erfgoed. Dit bureau is bereid gevonden om een eerste onderzoek te doen naar de vraag: welke functies passen er bij de kerk, bij onze parochie en zijn voor Maasbree goede opties die bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp.

Het is niet dat we de kerk willen verkopen of gaan sluiten: nee, we willen een goede voorbereiding op de toekomst en breed onderzoeken welke opties er zijn om zoveel als mogelijk de oorspronkelijke functie van de kerk te behouden.

Onder leiding van adviesbureau Stadsbouwers zijn we op 18 april gestart met een inspiratie-sessie, waarbij een 20-tal betrokken vrijwilligers en parochianen werden uitgenodigd om deel te nemen. In deze bijeenkomst hebben we gesproken over de historie van de kerk, het huidige gebruik en de mogelijkheden voor de toekomst van onze kerk. Het was een waardevolle en inspirerende avond door de goede inbreng van de aanwezigen.

Om het eerste onderzoek af te kunnen ronden, wordt er vervolgens een open inloopavond in de kerk georganiseerd, waarbij alle inwoners van Maasbree kunnen aansluiten. Deze avond zal plaatsvinden op donderdag 30 mei a.s. en zal eveneens worden begeleid door adviesbureau Stadsbouwers. Iedereen is van harte welkom! Het exacte tijdstip van de inloopavond wordt nog bekend gemaakt.


Zondag 24 maart vieren we Palmpasen: kom je ook een Palmstok maken?

foto palmpaas takken

 


Vormselviering 2024

Op zondag 21 januari 2024 werd aan 21 jongens en meisjes het sacrament van het vormsel toegediend. Na afloop werden ze met kapelaan Ranil en vormheer Deken Varela op de foto gezet.

Vormelingen klein 2024


Kerstmis 2023

Op beide kerstdagen is de kerk van 11.00 tot 17.00 uur geopend voor een bezoek aan de kerststal. Komt u ook een kijkje nemen?

Zondag 24 december om 22.00 uur Nachtmis met dameskoor en gemengd koor Venlo,

Maandag 25 december om 11.00 uur Hoogmis met MMK,

Zondag 31 december om 11.00 uur Oudejaarsviering.

Wij wensen U Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar!

Kerststal 2023


Communie 2024

Op  26 mei 2024 vieren de kinderen in Maasbree hun eerste communie. Meer informatie kunt u teruglezen in deze informatiefolder. Het aanmelden van uw zoon/dochter kan via het opgaveformulier in deze link: https://forms.gle/jzrggRMQyFcLQZ5QA 

De stuurgroep wordt in de voorbereiding ondersteund en begeleid door de parochie. De eigen bijdrage voor de kosten die de parochie in de voorbereiding en ondersteuning maakt, bedraagt € 50,00 per kind.


Restauratie gestart

De steigerbouwer is deze week gestart met de voorbereidingen voor de restauratiewerkzaamheden van het Angelustorentje. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden enkele weken in beslag nemen.

Restauratie Angelustoren1   Restauratie Angelustoren2


Communicantjes 2023

Op zondag 11 juni ontvingen 13 jongens en meisjes de eerste H. Communie in onze parochiekerk. Aan het eind van de viering werden de communicantjes samen met kapelaan Ranil op de foto gezet. Fotograaf: Joyfotografie, Joy van der Koelen.

communicantjes 2023


Koninklijke Onderscheiding voor Door Theeuwen

Op 26 april 2023 ontving Door Theeuwen uit handen van Burgemeester Wilma Delissen een Koninklijke Onderscheiding voor de vele verdiensten die zij, ook voor onze parochiegemeenschap heeft gedaan en nog steeds doet. Door Theeuwen is al vele jaren kosteres en vrijwilligster voor onze parochie. Ook namens het kerkbestuur: van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding!

Lintje Door


Paasboodschap 2023

Pasen: Een tijd om Jezus te ontmoeten en ons te verwonderen. Een tijd om naar hem te luisteren en Hem met anderen te delen. Lees hier de volledige paasboodschap. We wensen u een Zalig Pasen!


Afscheid Dre Verlinden, bestuurslid Cluster MKBE

Een welverdiend bedankje voor Dre Verlinden, die na ruim 8 jaar bestuurslid van het cluster MKBE een stapje terug doet. Natuurlijk werd ook zijn echtgenote Lenie in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen. We zijn dankbaar dat Dre zich nog actief wil inzetten voor praktische werkzaamheden rondom het kerkhof en onze kerk. Dre: super bedankt voor jou inzet in onze parochie-gemeenschap. 

Afscheid Dre

 

Vastenbrief Bisschop Smeets en start Vastenaktie 2023

“Wij worden steeds uitgedaagd om voor de gemakkelijkste weg te kiezen. Maar als wij daarbij God vergeten en van Hem losraken, kiezen we misschien wel net voor de verkeerde weg." Dat schrijft bisschop Harrie Smeets in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd, die dit weekeinde in alle kerken in Limburg wordt voorgelezen. De volledige tekst leest u in de Vastenbrief 2023.

Met het begin van de Vasten is deze week ook de Vastenactie van start gegaan. Daarin staan dit jaar ‘mensen onderweg’ centraal. De komende weken wordt er geld ingezameld om mensen te helpen die gedwongen zijn om tijdelijk of voorgoed hun huis te verlaten. Een nadere toelichting op de doelen van de vastenactie vindt u hier. In de komende weken zal de collectebus in onze parochiekerk via de Aldegundiskapel bereikbaar zijn, zodat er voldoende gelegenheid is om een bijdrage te doneren. 


Noodactie voor Turkije en Syrië

De Nederlandse bisdommen vragen om onze bijdrage voor de slachtoffers van de recente aardbevingen in Turkije en Syrië: de schade is enorm en er zijn honderden doden en vermisten! Op zondag 12 februari werd in de H.Mis gebeden voor de getroffenen en er werd een extra collecte gehouden. In de komende weken zal de collectebus in onze parochiekerk via de Aldegundiskapel bereikbaar zijn, zodat er voldoende gelegenheid is om een bijdrage te doneren. Maar met alleen financiële hulp komen we er niet. We vragen ook om uw gebed. Gebed voor de vele slachtoffers en hun nabestaanden. Twee organisaties werken samen in directe betrokkenheid met de instanties in de beide landen: het Missiebureau en de landelijke Vastenactie. U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken ten gunste van rekeningnummer NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Missiebureau bisdom Roermond onder vermelding van ‘Gezamenlijke Hulpactie Turkije en Syrië’.                                                          Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking!


Geloofscursus Sycamore

In het dekenaat Horst wordt een geloofscursus georganiseerd. Startdatum is dinsdag 28 februari a.s. Nadere informatie vindt u hier.


Kerkbalans 2023

In de tweede week van februari wordt de Parochiegids 2023 verpreid. Ook dit jaar vragen we weer aandacht voor de aktie Kerkbalans: "Geef vandaag voor de Kerk van morgen". De parochiegids geeft een goed beeld van de ontwikkelingen en de financiele situatie van onze parochiegemeenschap. Om de jaarlijkse kosten en het onderhoud van ons kerkgebouw te kunnen betalen, hebben we uw steun nodig. Uw bijdrage aan onze kerkgemeenschap stellen we dan ook zeer op prijs! Omdat de banken in de loop van dit jaar geen acceptgiro-formulieren meer verwerken, vragen we u om een eigen overschrijfformulier te gebruiken of te betalen via telebankieren. Verdere informatie kunt u ook terugvinden op deze website onder "Financien". Alvast bedankt voor uw bijdrage!


Zondag 29 januari Feestdag van de Heilige Aldegundis

Op zondag 29 januari vieren we de naamsdag van de patroonheilige van onze parochie. De Heilige Aldegundis wordt aangeroepen als beschermheilige bij langdurige ziekten. Het is inmiddels 2 jaar geleden dat de Aldegundiskapel door Deken Varela plechtig werd ingezegend. De kapel is dagelijks geopend via de hoofdingang van de kerk. In de kapel kan een kaarsje worden aangestoken en is er ruimte voor een moment van rust en bezinning. Enkele vrijwilligers vormen een gebedsgroep en bidden voor de intenties die in het gebedenboek in de kapel zijn opgetekend. Iedereen die de kapel een warm hart toedraagt en financieel wil ondersteunen kan een bijdrage overmaken. Voor verdere informatie zie: https://parochiemaasbree.nl/kerk/aldegundiskapel.                        Op zondag 29 januari vieren we om 11.00 uur de H.Mis in onze kerk.


Priesterteam

priesterteam

Achter: Kap. Miguel Pascual Coello -  Kap. Danny Horsch - Kap. Hans te Boekhorst  Voor: Kap. Rohit Vincent - Pastoor-Deken Wilson Varela - Kap. Ranil Weerawarna

De priesters zijn zowel in de Federatie Maasbree-Kessel-Baarlo-Kessel Eik als in de Federatie Maasdorpen en de Federatie Horst-Sevenum werkzaam.


Jubilea Dameskoor

In de caecilia-viering op zondag 11 december ontvingen 7 dames een onderscheiding met oorkonde van de Gregoriusvereniging uitgereikt vanwege hun 25-, 40- en 50-jarig trouwe koorlidmaatschap. Van links naar rechts op de foto: Ria Stox, Maria Kursten, Nel van der Sterren, Thea van Hegelsom, Ria Huys, Riet Smets en An Fonteijn. Van harte gefeliciteerd dames!

Dameskoor jubilea


Communie 2023

Op 11 juni 2023 vieren de kinderen in Maasbree hun eerste communie. Meer informatie kunt u teruglezen in deze informatiefolder. Het aanmelden van uw zoon/dochter kan via het opgaveformulier in deze link: https://forms.gle/Kak21f2WPCUa4QsFA 

De stuurgroep wordt in de voorbereiding ondersteund en begeleid door de parochie. De eigen bijdrage voor de kosten die de parochie in de voorbereiding en ondersteuning maakt, bedraagt € 50,00 per kind.

Afscheid van onze collectant Mark

Zondag 11 september was voor Mark Grubben de laatste keer dat hij als collectant voor onze parochie actief was.
Door de verhuizing naar een andere woonplaats moet hij na 17 jaar trouwe dienst dit vrijwilligerswerk loslaten. Namens de parochie hebben we zijn inzet en afscheid onderstreept met een kleine attentie, die werd uitgereikt door kapelaan Miguel. Nogmaals hartelijk dank, Mark, we zullen je aanwezigheid gaan missen.

 afscheid Mark


Stuurgroep Communie


Benoeming nieuwe kapelaan

In de parochies van het cluster MKBE wordt een nieuwe kapelaan benoemd ter versterking van het huidige priesterteam. Kapelaan Ranil Weerawarna is 32 jaar en afkomstig uit Amparai, in Sri Lanka. Hij werd vorig jaar in mei tot priester gewijd en was kapelaan in Sittard. De benoeming gaat in per 1 september en hij zal in de pastorie in Kessel gaan wonen.

kapelaan Ranil


Afscheid kerkelijk herenkoor

Op zondag 19 juni heeft het kerkkoor voor de laatste keer de zang verzorgd in de H. Mis. Vorig jaar al werd het besluit genomen om te stoppen met zingen. Door de coronamaatregelen was er toen geen gelegenheid om echt afscheid te nemen. Tijdens de Eucharistieviering ontvingen Piet van de Beuken en Jo Trepels uit handen van Deken Wilson Varela een onderscheiding voor hun 50-jarig lidmaatschap van de Gregoriusvereniging. Wij danken alle zangers voor hun inzet bij het koor en de prachtige zang in al die jaren. 

Jo Trepels speldje website  speldje Piet website

groepsfoto website 2


Verhuisbericht

De besluitvorming over de toekomst van de pastorie werd onlangs afgerond met de ondertekening van het huurcontract voor 't Thoeshoes. Daarmee kan een start worden gemaakt met de aanpassing en inrichting van de pastorie (Dorpstraat 4) voor de dagopvang van mensen met dementie. Dit betekent ook dat het parochie-secretariaat inmiddels is verhuisd naar de sacristie in de kerk (Dorpstraat 31, via sacristie-ingang aan Wozocoplein). Op donderdagochtend en vrijdagochtend is er iemand aanwezig. Natuurlijk is het secretariaat ook per mail bereikbaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vastenactie 2022

De vastenactie draagt dit jaar het motto: ‘Je land is je leven’. Hiermee wordt de diepe verbondenheid uitgedrukt van inheemse volken met hun land. Regelmatig worden hun ‘landrechten’ met voeten getreden, als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden.
Dit jaar staan tijdens de jaarlijkse Vastenactie drie projecten extra in de schijnwerpers: Maya’s in Guatemala die bedreigd worden door de bouw van waterkrachtcentrales,
Syrische gezinnen die in een vluchtelingenkamp in Libanon wonen en kleine boeren die in het noordoosten van Brazilië een bestaan proberen op te bouwen.
Ook onze parochies helpen mee om hun levensomstandigheden te verbeteren. In de kerken staan collectebussen of wordt extra gecollecteerd.
U kunt ook uw bijdrage overmaken op NL21 INGB 0003 0000 46 ten name van Vastenactie Bisdom Roermond.


Bidden en geven voor Oekraïne

De Nederlandse bisdommen vragen om te bidden voor vrede in Oekraïne. Daarnaast zal er a.s. zondag 6 maart in de H.Mis een extra collecte gehouden worden voor hulp aan Oekraïne. In de komende weken zal de collectebus in onze parochiekerk via de Aldegundiskapel bereikbaar zijn, zodat er voldoende gelegenheid is om een bijdrage te doneren. 

Via het Europese katholieke caritasnetwerk helpt de Bisschoppelijke Vastenactie met de opvang van de enorme stroom vluchtelingen: in Oekraïne én in de landen eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de vluchtelingen terecht kunnen. De caritasorganisaties zorgen voor basisvoorzieningen als schoon water, voedsel, kleding en onderdak.

Bijdragen kunnen ook rechtstreeks overgemaakt worden via de website van de Vastenactie (www.vastenactie.nl) of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne. Ook de Stichting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. De priesters en religieuzen daar, staan de mensen in het land bij in hun grote nood, maar kunnen dat alleen met financiële hulp.

Katholieke organisaties zoals de Bisschoppelijke Vastenactie en Kerk in Nood hebben directe lijnen met de kerk ter plaatse. Geven aan deze organisaties betekent dan ook rechtstreeks hulp geven aan de mensen in Oekraïne. Bijzonder dank voor uw bijdragen en gebed.


Waardering inzet Jo Trepels

Op 30 januari ontving de heer Jo Trepels (92) uit handen van pastoor-deken Wilson Varela een attentie voor het vrijwilligerswerk dat hij 20 jaar lang plichtsgetrouw en met eerbied heeft gedaan voor onze parochie: dagelijks ontfermde hij zich over het openen en sluiten van de hoofdingang van de kerk. We zijn Jo daarvoor enorm dankbaar en als blijk van waardering mocht hij een passende attentie, met bijbehorend applaus van de aanwezigen, in ontvangst nemen. 

Jo Trepels 20 jaar


Feestdag Heilige Aldegundis

Op zondag 30 januari vierden we het feest van de Heilige Aldegundis en herdachten we haar sterfdag. Precies een jaar geleden werd in onze parochiekerk een stiltekapel ter ere van haar ingezegend. Aldegundis is de beschermheilige voor ernstige en langdurige ziekten en patrones van onze parochie. In de kapel, die overdag dagelijks open is, kan een kaarsje worden aangestoken en is informatie over haar levensloop aanwezig. De H. Mis op zondag 30 januari om 11.00 uur wordt opgedragen aan de H. Aldegundis en de intenties die zijn opgetekend in het gedenkboek in de kapel.

Meer informatie over de Aldegundiskapel kunt u hier lezen.

img 3216 min  img 3248 min


Bezoek bisschop aan Maasbree

Op zondag 16 januari j.l. was bisschop Harrie Smeets te gast tijdens de H. Mis in onze parochiekerk. Het evangelie van deze zondag vertelde ons over de bruiloft in Kana en de bisschop wist de betekenins van dit evangelie op insprirerende wijze te vertalen naar de huidige tijd. Na afloop van de dienst maakte hij van de gelegenheid gebruik om met iedereen een kort woordje te spreken en de zegen te geven.

 Bisschop met kapelaan 2   Bisschop met kind 2


Bijzondere waardering vrijwilligers kerkhofgroep

In het kader van de 'Gouden Hart'- campagne werden de vrijwilligers van ons kerkhof onlangs aangenaam verrast voor het goede werk dat zij wekelijks verrichten in het groenonderhoud en netjes houden van het parochiekerkhof. Het verrassingspakket werd goed ontvangen. Een welverdiende opsteker voor deze enthousiaste vrijwilligers!

  Gouden hart 3   kerkhof


Overlijden emeritus-pastoor Will Verbong

Op 27 december is emeritus-pastoor Will Verbong overleden. Pastoor Verbong was van 2005 tot 2016 in onze parochie werkzaam.

In september was het 50 jaar geleden dat hij priester werd gewijd. Pastoor Verbong is 75 jaar geworden.

De uitvaart heeft op dinsdag 4 januari plaatsgevonden, waarna hij werd begraven op ons parochiekerkhof.

   prentje Verbong 1  Prentje 4 Verbong


Communie 2022

Op 22 mei 2022 vieren de kinderen in Maasbree hun eerste Communie.

Meer informatie in deze informatiefolder.


Vormsel 2021

Op vrijdag 26 november 2021 hebben de kinderen van groep 8 uit Maasbree het Sacrament van het Vormsel ontvangen.

FB IMG 1639509916877   FB IMG 1639509905242


Inzegening Algedundiskapel

Op zondag 31 januari 2021 werd de Aldegundiskapel ingezegend door Deken Wilson Varela en kapelaan te Boekhorst.
De Aldegundiskapel is dagelijks geopend voor het aansteken van een kaarsje, een gebed of een moment van rust en bezinning.
Omroep P&M heeft van de inzegening een rapportage gemaakt, deze kunt u hier bekijken.
Meer informatie over de Aldegundiskapel kunt u hier lezen.
Foto’s van de inzegening vindt u terug op de foto-pagina.


Collectanten

Beste parochiaan,

We hebben een nogal nijpend tekort aan collectanten. Misschien wilt u overwegen vaste of reserve-collectant te worden. U kunt zich wenden tot
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vriendelijke groet,
M. Grubben


KlokkenSpotter

Wist u dat...

... onze kerk zes klokken heeft?
... er hiervan nog vijf in gebruik zijn?
... deze een vliegende klepel hebben terwijl ze aan een krukas hangen?
... dat dit weinig voorkomt in Nederlandse kerken?
... dat de zesde klok stamt uit 1399?
... in september de Klokkenspotter in Maasbree is geweest?
... hij prachtige beeld- en geluidsopnamen heeft gemaakt van onze klokken?
... deze hier te bekijken en beluisteren zijn?


Misintenties

De H. Mis is in onze kerk op zondagmorgen om 11.00 uur. In het weekblad Hallo Peel en Maas en op onze website wordt nadere informatie vermeld, waaronder de intenties.

Misintenties kunt u opgeven per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en betalen per bank NL58RABO0131001973. Alternatief kunt u ook misintenties opgeven op donderdag- en vrijdagmorgen op de pastorie of per envelop in de brievenbus bij de deur van de pastorie aan de Dorpstraat 4.


Secretariaat

Het secretariaat op de pastorie in Maasbree is alleen op donderdag- en vrijdagmorgen bezet. De telefoon is doorgeschakeld naar de pastorie in Baarlo waar Kapelaan te Boekhorst u te woord staat.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Kapelaan te Boekhorst: tel. 077 4771275 of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Wist u dat?

U kunt grafonderhoud uitbesteden tegen een vergoeding van €100 per jaar. Meer info bij 'begraafplaats - grafrechten'.


Dopelingen, huwelijken en overledenen staan bij het onderdeel 'Personalia' in het menu.