2024: mis-stipendia en andere tarieven

Het clusterbestuur heeft besloten de tarieven die gevraagd worden voor een intentie tijdens een Eucharistieviering in al onze vier parochies te laten overeenkomen met de tarieven die door het bisdom Roermond voor alle parochies zijn voorgesteld. Ook voor de rouw- en trouwgelden volgen we het voorstel van het Bisdom.

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00
Eucharistieviering op zondagmorgen € 30,00
Voorbereiding communieviering € 50,00
Voorbereiding vormselviering € 50,00
Zang dameskoor bij uitvaart/huwelijk/jubileumsviering € 75,00

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden

€ 325,00
Uitvaartdienst € 500,00
Huwelijksviering € 500,00

Begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een uitvaartdienst

€ 100,00

Begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder voorafgaande uitvaartdienst

€ 500,00

Avondwake (met of zonder dienst in het crematorium)

€ 500,00

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar - maximaal 20 jaar)

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
5 jaar
10 jaar
20 jaar

Eucharistieviering op zondagmorgen
5 jaar
10 jaar
20 jaar

 

 

€   75,00
€ 150,00
€ 275,00

€ 150,00
€ 300,00
€ 600,00

Doopviering vrijwillige bijdrage

 

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst of crematorium-aanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd). Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.

Deze minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op €130 voor 2024. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.

Kerkradio

Voor parochianen die dit wensen, bestaat de mogelijkheid om alle kerkdiensten via de kerkradio te beluisteren. Thuis heeft u een ontvanger waarmee u naar de dienst kunt luisteren.

De abonnementskosten bedragen € 8 per maand en worden via het kerkbestuur verrekend (automatische machtiging). Voor het gebruik van de ontvanger wordt een waarborgsom van € 50 gevraagd. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de waarborgsom terugbetaald.

Voor nadere informatie over de kerkradio, alsmede voor aan- en afmeldingen kunt u contact opnemen met de heer Lei Linders, tel. 077-4651499.