Tarieven 2017: mis-stipendia en andere tarieven

Het kerkbestuur van ons cluster heeft besloten de tarieven die gevraagd worden voor een intentie tijdens een Eucharistieviering in al onze vier parochies te laten overeenkomen met de tarieven die door het bisdom Roermond voor alle parochies zijn voorgesteld. Ook voor de rouw- en trouwgelden volgen we het voorstel van het Bisdom.

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondagmorgen € 25,00
Uitvaartdienst incl. avondwake (*) € 400,00
Begeleiding crematorium zonder uitvaartdienst vooraf  (*) € 400,00
Begeleiding crematorium ná uitvaartdienst € 50,00
Avondwake en dienst in crematorium (*) € 400,00
Alleen avondwake € 400,00
Doopviering vrijwillige bijdrage
Huwelijksviering (*) € 400,00
Jubileumdienst (*) € 250,00
Zang dameskoor € 75,00

(*) = Wanneer in de afgelopen vier jaar voldoende aan de kerkbijdrage is betaald, zal voor jubileum-, trouw- en uitvaartdiensten géén bijdrage worden gevraagd. Wanneer niet voldoende is bijgedragen, wordt het totaal van de bijdragen in de afgelopen vier jaar in mindering gebracht. Wanneer door een bruidspaar zelf of door de ouders niet voldoende is bijgedragen (ook niet aan de parochie van waaruit ze zijn verhuisd naar de huidige parochie), wordt het totaal van de bijdrage in de afgelopen vier jaar in mindering gebracht.

Wanneer de familie het op prijs stelt zal, volgend op de uitvaartdienst, ter nagedachtenis de zeswekendienst kosteloos worden opgedragen.

Kerkradio

Voor parochianen die dit wensen, bestaat de mogelijkheid om alle kerkdiensten via de kerkradio te beluisteren. Thuis heeft u een ontvanger waarmee u naar de dienst kunt luisteren.

De abonnementskosten bedragen €8 per maand en worden via het kerkbestuur verrekend (automatische machtiging). Voor het gebruik van de ontvanger wordt een waarborgsom van €50 gevraagd. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de waarborgsom terugbetaald.

Voor nadere informatie over de kerkradio, alsmede voor aan- en afmeldingen kunt u contact opnemen met de heer Lei Linders, tel. 465 1499.