Kapeldiensten 2013

DRIE GENERATIES ACTIEF VOOR DE KAPEL ‘T ROOTH
Dit jaar werd er op 8 mei onder de carport (wegens voorspelde regen) vlak bij het Beloftekruis aan de Sevenumsedijk – Westeringlaan een Heilige Mis gehouden. Het Beloftekruis werd geplaatst uit dankbaarheid voor behouden terugkeer uit Duitse dwangarbeid door vier inwoners van Maasbree, met name Pierre Lemmen, Graad Smets, Piet Linders en Jac. Hermans. Op 14 december 1944 hadden deze mannen bij een hevig bombardement op de stad Siegen de belofte gedaan, om bij behouden terugkeer in Maasbree een bedetocht te maken naar Wittem en een kruis op te richten. Deze viering werd opgeluisterd door het dameskoor.
Ondanks het koude weer vond er op woensdag 22 mei bij de beloftekapel “van de Heilige Familie” op de hoek Tongerveldweg – Korte Heide een Heilige Mis plaats. De viering werd opgeluisterd door het kerkkoor.
De weergoden zaten op woensdag 29 mei niet mee en daarom er de kapeldienst ‘t Rooth in de “Oranjerie” aan de Venloseweg bij de Plaats gehouden. De viering werd opgeluisterd door het dameskoor en de “Oranjerie” was helemaal vol. In deze vieringen lazen Luca Smulders (10 jaar) en Milou Kursten (8 Jaar) voor. De moeder van Luca, Marianne Smulders-Smeets, las al op jonge leeftijd voor en bleef dit doen tot haar 3 kinderen in haar voetsporen traden. Bij de familie Huijs zijn al 3 generaties jarenlang actief voor en bij de kapeldienst in ’t Rooth. Oma Mia Huijs-Vrenken van de Venloseweg zorgt van mei tot en met oktober dagelijks voor de kapel. Zij opent en sluit de kapel, poets de kapel en zorgt voor bloemen. Dochter Moniek Kursten-Huijs, heeft vele jaren voorgelezen en kleindochter Milou zet zich nu ook in voor de kapeldiensten door voor te lezen.  

Dochter Moniek Kursten, kleindochter Milou en Oma Mia Huijs-Vrenken    Dochter Luca en moeder Marianne Smulders-Smeets

Hier staan meer foto's van de kapeldiensten 2013.


Kapeldiensten 2012

In mei kunnen we terugkijken op drie geslaagde vieringen. Elders op de website staan nog meer foto's.

Op 2 mei vond er in de loods van de familie Linssen aan de overkant van de kapel van heilige Antonius van Padua op de Oude Heldensweg een Heilige Mis plaats. De viering werd opgeluisterd door het kerkkoor.

foto loods Linssen Oude Heldensweg

Op 9 mei was het weer beter en vond er bij de Mariakapel aan het Langhout een Heilige Mis plaats. De viering werd opgeluisterd door het dameskoor. De kapel aan het Langhout te Maasbree is na de oorlog gebouwd en was de vervulling van een belofte die in oktober 1944 werd gedaan door een aantal onderduikers die in het nabijgelegen Langhout hun toevlucht hadden gezocht. In zware nood , tijdens de razzia van de Duitse soldaten, beloofden zij een kapel op te richten als allen deze klopjacht zouden overleven en weer heelhuids thuis zouden komen.

foto 6 Lang Hout

Op woensdag 30 mei vond er onder grote belangstelling bij de kapel “t Rooth” een Heilige Mis plaats. De viering werd opgeluisterd door het dameskoor. De naam van het kapelletje “Moeder van Barmhartigheid” kennen we verder in de Limburgse kapellen nergens. De naam komt uit het gezang “Salve Regina”. Dit gezang opent met de woorden: Wees gegroet Koningin, Moeder van Barmhartigheid.

foto 1 t Rooth

Nog steeds bezoeken veel mensen deze kapelletjes om te bidden en/of er een kaarsje aan te steken. Ook kunt u in de nieuwe kapel op het kerkhof een kaarsje aansteken of een intentie in het boek schrijven. U kunt bloemen (van begrafenis of crematie) in de kapel op het kerkhof neerleggen.


Mei 2011

Mede dank zij het mooie weer kunnen we terugkijken op drie geslaagde vieringen.

Op 11 mei 2011 vond er bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Goede Duik op de Lange Heide een Heilige Mis plaats. Uit dankbaarheid voor de goede afloop werd door de familie Cox een kapel gebouwd, die zij toewijdde aan: Onze Lieve Vrouw van den Goeden Duik. De kapel met deze naam is uniek in Limburg.

kapeldiensten-2011-1

kapeldiensten-2011-2

Op 19 mei 2011 vond er bij Het Hagelkruis Oude Heldenseweg – ‘t Heeske een Heilige Mis plaats. Het Hagelkruis stond er al ver voor de 2e Wereldoorlog. In de jaren 50 was het echter zo vervallen dat het plotseling helemaal verdween. Het duurde tot 1978 dat het Buurtschap ’t Heeske een nieuw kruis wilde. Na een actie om financiële middelen en een gesprek met beeldhouwer Math. Hendrikx, werd er een nieuw kruis opgericht dat op 21 juli 1979 plechtig werd ingezegend door Pastoor Rietjens.

Het Buurtschap nam deel aan een landelijke wedstrijd van de Heidemaatschappij om de leefbaarheid in de samenleving te bevorderen. ’t Heeske kon een jaar later uit handen van Prins Claus een oorkonde in ontvangst nemen. Als winnaar van de leefbaarheidwedstrijd: “Een kern waar pit in zit."

kapeldiensten-2011-4

Op 25 mei 2011 vond er bij de kapel “t Rooth” een Heilige Mis plaats. Ut kapelleke in ’t Rooth. Zo kent iedereen in Maasbree de kapel van Maria Moeder van Barmhartigheid. Het was bisschop Riginal Cools (1677-1700) die aan de douarriêre van Arcen-Velden-Lomm en Bree, de bewoonster van het kasteel in Bree vergunning gaf voor de bouw van een Mariakapel. Hoe het Mariabeeld in Maasbree terecht is gekomen, zal wel een raadsel blijven, maar we weten nu dat het gemaakt is door Nicolaas der Veken, een beelhouwer uit Mechelen (1637 – 1709). Het is een prachtig beeldhouwwerk van een trotse moeder die ons haar kind toont. De naam van het kapelletje “Moeder van Barmhartigheid” kennen we verder in de Limburgse kapellen nergens. De naam komt uit het gezang “Salve Regina”. Dit gezang opent met de woorden: Wees gegroet Koningin, Moeder van Barmhartigheid.

Deze viering werd druk bezocht.

Nog steeds bezoeken veel mensen deze kapelletjes om te bidden en/of er een kaarsje aan te steken.

kapeldiensten-2011-5

kapeldiensten-2011-6
kapeldiensten-2011-7

 


Bevrijdingsdag 2010

Op woensdag 5 mei 2010 (bevrijdingsdag) vond bij het Monument aan de Baarloseweg een Heilige Mis plaats. Dit monument is een blijvende herinnering aan de dankbaarheid van velen voor de gastvrijheid, verleend door mensen uit ons dorp aan jongens die in nood verkeerden.

Deze viering werd opgeluisterd door het dameskoor. Na afloop was er koffie en thee.

Naar aanleiding van deze kapeldienst heeft Wim Heemskerk de volgende brief geschreven:

heemskerk1


Mei 2009

Op 6 mei 2009 vond er bij de Mariakapel te Rinkesfort een Heilige Mis plaats. In 1773 maakten Paulus Heldens en Anna Hendrikx hun testament. Het echtpaar had geen kinderen en bepaalde dat op Rinkesfort langs de weg van Bree naar Kessel een “heijlighen huijske of Capelleken”gebouwd moest worden ter ere van Maria. De viering werd opgeluisterd door het herenkoor. Enkele gebeden over Maria kunt u ook vinden op de website. Er liggen ook gebedjes achter in de parochiekerk, die u mee kunt nemen.

Op 13 mei 2009 vond er bij het Beloftekruis aan de Sevenumsedijk – Westeringlaan een Heilige Mis plaats. Dit kruis werd geplaatst uit dankbaarheid voor behouden terugkeer uit Duitse dwangarbeid door vier inwoners van Maasbree, met name Pierre Lemmen, Graad Smets, Piet Linders en Jac. Hermans. Op 14 december 1944 hadden deze mannen bij een hevig bombardement op de stad Siegen de belofte gedaan, om bij behouden terugkeer in Maasbree een bedetocht te maken naar Wittem en een kruis op te richten. De ontwerper en maker van het kruis was H. Walda uit Blerick. Het voetstuk is opgetrokken uit ijzerklinkers. Het werd geplaatst aan de Valkerheideweg op een perceeltje grond van G. Smets. Op 29 juli 1947 werd door de gemeente Maasbree de vergunning tot plaatsing afgegeven. Enige jaren later (rond 1990) is het kruis gerestaureerd door de Stichting Wegkruisen en Kapellen te Maasbree en verplaatst naar de hoek Sevenumsedijk- Westeringlaan. Deze viering werd opgeluisterd door het dameskoor. Na afloop was er koffie/thee en wat fris.

Op 28 mei 2009 vond er bij de kapel “t Rooth” een Heilige Mis plaats. Deze kapel is de oudste kapel van Maasbree. Ze dateert van 1695 en heet Kapel van de Moeder van Barmhartigheid. Ze is geplaatst door Vrouwe Douarriêre van Arcen/Velden/Lomm/Bree. De viering werd opgeluisterd door het dameskoor en door ruim 100 personen bezocht. Na afloop was er koffie/thee bij De Plaats. Nog steeds bezoeken veel mensen deze kapelletjes om te bidden en/of er een kaarsje aan te steken. De kapeldiensten worden al meer dan 25 jaar prachtig verzorgd door mevrouw Gonnie Winthagen en mevrouw An Duijf.

Enkele gebeden over Maria kunt u ook vinden op de website. Er liggen ook gebedjes achter in de parochiekerk, die u mee kunt nemen.


Mei 2008

Op 7 mei 2008 vond er bij de kapel “van de Heilige Familie” op de hoek Tongerveldweg – Korte Heide een Heilige Mis plaats.

In de laatste weken voor de bevrijding van Maasbree beloofde de familie Weijs van Tongerlo (Weijs Maan) en in het bijzonder moeder Weijs, dat men een kapel zou bouwen, als het gezin goed de verschrikkingen van razzia’s en granaatvuur zou doorstaan. De viering werd door 45 personen bijgewoond.

kapeld4

Op 21 mei 2008 vond er bij de kapel “Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad” op het Langhout een Heilig Mis plaats. Deze kapel is na de oorlog gebouwd en was de vervulling van een belofte die in oktober 1944 werd gedaan door een aantal onderduikers die in het nabijgelegen Langhout hun toevlucht hadden gezocht. In zware nood, tijdens de razzia van de Duitse soldaten, beloofden zij een kapel op te richten als allen deze klopjacht zouden overleven en weer heelhuids thuis zouden komen. Een van deze mannen was Sjang Timmermans (Roggelse Sjang). Bij de viering waren ongeveer 85 personen aanwezig.

kapeld5

Op 28 mei 2008 vond er, met op de achtergrond een prachtige regenboog, bij de kapel “t Rooth” een Heilige Mis plaats. Deze kapel is de oudste kapel van Maasbree. Ze dateert van 1695 en heet Kapel van de Moeder van Barmhartigheid. Ze is geplaatst door Vrouwe Douarriêre van Arcen/Velden/Lomm/Bree. Deze viering werd door ruim 150 personen bezocht.

kapeld6

Nog steeds bezoeken veel mensen deze kapelletjes om te bidden en/of er een kaarsje aan te steken.